Skip to main content

Usługi

Wykonujemy nastepujące usługi:

  • skanowanie dokumentów i książek;
  • fotografowanie;
  • przetwarzanie danych;
  • OCR i korekta OCR;
  • tworzenie metadanych;
  • zarządzanie projektami digitalizacyjnymi;
  • konsulting w zakresie organizacji pracowni digitalizacji;
  • konsulting w zakresie organizacji archiwów, bibliotek i muzeów cyfrowych;
  • dedykowane szkolenia w zakresie digitalizacji i przetwarzania danych.