Skip to main content

Oferta

Oferujemy wsparcie organizacyjne, logistyczne i techniczne w zakresie realizacji projektów digitalizacyjnych polegajace na:

  • analizie możliwości i potrzeb organizacyjnych, logistycznych i technicznych zwiazanych z planowaniem i realizacją projektów digitalizacyjnych;
  • doradztwie w zakresie organizacji pracowni digitalizacyjnych;
  • doradztwie w zakresie doboru oprogramowania oraz infrastruktury informatycznej;
  • integracji systemów informatycznych i baz danych;
  • projektowaniu i wdrażaniu systemów DPM (Digitization Process Management);
  • przetwarzaniu danych;
  • opracowaniu metadanych;
  • produkcji publikacji cyfrowych;
  • outsourcingu procesów związanych z digitalizacją zbiorów oraz organizacją repozytoriów cyfrowych.