Skip to main content
Naszą misją jest wspieranie wszelkich działań związanych z produkcją i eksploatacją zasobów cyfrowych.

Usługi

Wykonujemy nastepujące usługi:

 • skanowanie dokumentów i książek;
 • fotografowanie;
 • przetwarzanie danych;
 • OCR i korekta OCR;
 • tworzenie metadanych;
 • zarządzanie projektami digitalizacyjnymi;
 • konsulting w zakresie organizacji pracowni digitalizacji;
 • konsulting w zakresie organizacji archiwów, bibliotek i muzeów cyfrowych;
 • dedykowane szkolenia w zakresie digitalizacji i przetwarzania danych.

Oferta

Oferujemy wsparcie organizacyjne, logistyczne i techniczne w zakresie realizacji projektów digitalizacyjnych polegajace na:

 • analizie możliwości i potrzeb organizacyjnych, logistycznych i technicznych zwiazanych z planowaniem i realizacją projektów digitalizacyjnych;
 • doradztwie w zakresie organizacji pracowni digitalizacyjnych;
 • doradztwie w zakresie doboru oprogramowania oraz infrastruktury informatycznej;
 • integracji systemów informatycznych i baz danych;
 • projektowaniu i wdrażaniu systemów DPM (Digitization Process Management);
 • przetwarzaniu danych;
 • opracowaniu metadanych;
 • produkcji publikacji cyfrowych;
 • outsourcingu procesów związanych z digitalizacją zbiorów oraz organizacją repozytoriów cyfrowych.